Haute Cup - Politica de confidențialitate

Triple A Coffee Distribution SRL cu sediul social in România, județul Constanța, Constanța, bd. I.C. Bratianu nr. 45, corp 16 și societățile sale afiliate („noi”) se angajează să vă respecte confidențialitatea. Prezenta politică de confidențialitate descrie modul in care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, in calitatea noastră de operatori de date, datele dumneavoastră cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe durata utilizarii de către dumneavoastră a site-ului nostru. Prezenta politică de confidentialitate a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR in toate operațiunile de prelucrare a datelor in spațiul economic european și în orice alte cazuri în care se aplica. Site-urile nu sunt destinate copiilor și nu colectăm în cunostința de cauză date referitoare la copii. Este posibil să furnizăm note de informare suplimentare în anumite ocazii când colectăm sau prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. Aceste note suplimentare trebuie citite impreună cu aceasta Politica de Confidentialitate.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare. Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani. Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

Triple A Coffee Distribution SRL  în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

• Nume și prenume

• Adresa de contact și adresa de livrare

• Număr de telefon

• Adresă de e-mail

• IP Anonimizat

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat. În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.hautecup.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea permite să accesați produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală.

În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. Triple A Coffee Distribution SRL  nu va putea onora și livra comenzile dvs. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii contului, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. Vă vom notifica înainte de a închide contul dvs. de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client. În măsura în care ulterior creării contului ați plasat o comandă datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție. Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

1. furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;

2. furnizorul serviciilor de contabilitate;

3. furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;

4. furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu dvs., situat în România;

5. curieri cu care avem încheiat un raport contractual;

6. procesatorii serviciului de plăți online.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@hautecup.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Ce date cu caracter personal putem colecta

„Date cu caracter personal” se refera la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta date cu caracter personal care vă privesc după cum urmeaza:

Pentru a crea un cont, solicita informații sau participa la un concurs, o promoție, o cercetare de piata, pentru a cumpăra un produs sau un serviciu de la noi, este posibil să ne comunicati prenumele, numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare și de facturare.

De asemenea, in mod exceptional, anumite date cu caracter personal precum CNP ar putea fi necesare in functie de tipul de concurs / promotie / sau joc la care participați. In cazul in care lasati un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.x. o intrebare despre produsele noastre pe pagina noastra de Facebook), este posibil sa colectam respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal continute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numarul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza in acest proces). Site-ul poate colecta, de asemenea, in mod automat informatii despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastra. Este posibil sa utilizam cookie-uri, web beacons si tehnologii similare pentru a ne ajuta sa intelegem activitatea dumneavoastra pe site. Datele pe care le colectam automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa dumneavoastra de IP, URL-ul paginii de destinatie si site-ul web de referinta, ora si data utilizarii Site-urilor si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la Site-uri.

Pentru mai multe informatii despre cookie-urile si tehnologiile similare pe care le utilizam pe Site-uri, va rugam sa consultati Politica noastra privind Cookie-urile. De asemenea, colectăm, utilizăm si distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice in diferite scopuri.

„Date agregate” se refera la informatii care pot rezulta din datele dumneavoastra cu caracter personal dar care nu vor dezvălui in mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toti vizitatorii Site-ului nostru.

Cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal

1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Compania noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienţii săi.

2. Scopul colectarii datelor este: informarea clientilor privind situatia contului lor, informarea clientilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare

3. Prin completarea datelor din formularul de creare de cont şi/sau de comandă, clientul declară şi accepta necondiţionat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a societăţii şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către societate pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către societate a propriei activităţi, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe companie.

4. Prin citirea documentului, clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societăţii vă puteti exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor:

-aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

-dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Triple A Coffee Distribution SRL , în calitate de operator, la sediul nostu sau la adresa de email contact@hautecup.ro

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Triple A Coffee Distribution SRL  si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice.

Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile. Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Aceasta politica de confidentialitate a fost actualizata la data de 22.04.2020.